Stap 3. Aanpakken

Hoe kun je de werkdruk effectief aanpakken?

Nu duidelijk is hoe werkstress ontstaat en er een plan is (zie stap: Analyseren en Bespreken), kun je aan de slag met de uitvoering. Werkdruk is een ingewikkeld probleem. Om het overzichtelijk te maken, kun je het aanpakken als een project. Bij een projectmatige aanpak hoort een plan, een werkgroep, een startmoment, projectleider en (interne) opdrachtgever. Schoolleiders/bestuurders hebben een belangrijke rol in de aanpak van werkdruk.

Het plan kan verschillende onderdelen hebben, maar een goed plan bevat minimaal:

  • Tijdsplanning: welke activiteiten worden uitgevoerd en wanneer
  • Taakverdeling: wie waarvoor verantwoordelijk is bij de uitvoering
  • Middelen: welke en welke middelen (zoals budget en menskracht) beschikbaar zijn

 

De coördinatie van het plan van aanpak kan het beste ondergebracht worden bij een persoon of projectgroep. Wanneer de taken en bevoegdheden voor iedereen vooraf duidelijk zijn, is de kans het grootst om concrete resultaten te behalen.

Hieronder staan handige tips en tools om werkdruk effectief aan te pakken.

Aan de slag

Uitgelicht

Werkdruk aanpakken, wat werkt wel? Lees het in het rapport van TNO.

Poll

Waarmee ga jij het eerst aan de slag om werkdruk te verminderen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Volgende stap

Tips & tools

  • Verminder werkdruk bij 10-minuten gesprekken. Vijf tips om toe te passen bij de volgende gesprekken.
  • Als je ICT gebruikt in de klas, hoef je als leerkracht echt niet alles zelf te weten. Maak gebruik van de ICT-kennis van collega’s en vraag gerust leerlingen of ze kunnen helpen.
  • Zet in op preventie en wacht niet tot de werkdruk te veel is opgelopen.
  • Heb vertrouwen in elkaar en in het proces. Als directeur betekent dit soms dat je op je handen moet zitten: niet voorop lopen, maar je team volgen.

Inspireren

Actueel

Evalueer de aanpak van werkdruk met de evaluatiemeter

Vanaf nu is er een nieuwe tool beschikbaar om samen de aanpak van werkdruk te evalueren: de evaluatiemeter. Hiermee kun je direct met je team het werkdruktraject evalueren, waarderen en verbeteracties formuleren. De evaluatiemeter helpt jou en je team terug te kijken...

Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen

Schoolbesturen zijn verplicht om te verantwoorden hoe zij de werkdrukmiddelen besteden. Zo moeten zij in het jaarverslag aangeven hoe de middelen zijn ingezet én of de afgesproken werkwijze is gevolgd.  De deadline voor verantwoording in het schooljaar 2018-2019 is 1 juli 2019. Wil je weten hoe jouw school zich moet verantwoorden over de inzet van dit geld? Bekijk hiervoor het ‘stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen’.

Help ons het Platform Werkdruk te verbeteren door de korte enquête in te vullen.