Stap 3. Aanpakken

Hoe kun je de werkdruk effectief aanpakken?

Nu duidelijk is hoe werkstress ontstaat en er een plan is (zie stap: Analyseren en Bespreken), kun je aan de slag met de uitvoering. Werkdruk is een ingewikkeld probleem. Om het overzichtelijk te maken, kun je het aanpakken als een project. Bij een projectmatige aanpak hoort een plan, een werkgroep, een startmoment, projectleider en (interne) opdrachtgever. Schoolleiders/bestuurders hebben een belangrijke rol in de aanpak van werkdruk.

Het plan kan verschillende onderdelen hebben, maar een goed plan bevat minimaal:

  • Tijdsplanning: welke activiteiten worden uitgevoerd en wanneer
  • Taakverdeling: wie waarvoor verantwoordelijk is bij de uitvoering
  • Middelen: welke en welke middelen (zoals budget en menskracht) beschikbaar zijn

 

De coördinatie van het plan van aanpak kan het beste ondergebracht worden bij een persoon of projectgroep. Wanneer de taken en bevoegdheden voor iedereen vooraf duidelijk zijn, is de kans het grootst om concrete resultaten te behalen.

Hieronder staan handige tips en tools om werkdruk effectief aan te pakken.

Aan de slag

Uitgelicht

Werkdruk aanpakken, wat werkt wel? Lees het in het rapport van TNO.

Poll

Waarmee ga jij het eerst aan de slag om werkdruk te verminderen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Volgende stap

Tips & tools

  • Verminder werkdruk bij 10-minuten gesprekken. Vijf tips om toe te passen bij de volgende gesprekken.
  • Als je ICT gebruikt in de klas, hoef je als leerkracht echt niet alles zelf te weten. Maak gebruik van de ICT-kennis van collega’s en vraag gerust leerlingen of ze kunnen helpen.
  • Zet in op preventie en wacht niet tot de werkdruk te veel is opgelopen.
  • Heb vertrouwen in elkaar en in het proces. Als directeur betekent dit soms dat je op je handen moet zitten: niet voorop lopen, maar je team volgen.

Inspireren

Actueel

Geef starters de tijd

Blog van Jacqueline de Jong, leerkrachtbegeleider bij zes schoolbesturen en de VPR Pool in Voorne-Putten Samen met een collega heb ik de afgelopen vier jaar tientallen startende leerkrachten intensief begeleid bij verschillende schoolbesturen in Voorne-Putten. Met...

Grote klassen, weinig werkdruk

Basisschool Woutertje van Leyden werkt met unitonderwijs: leerkrachten en assistenten zijn samen verantwoordelijk voor grote klassen en ervaren geen werkdruk.

Bereken extra middelen aanpak werkdruk

Voor scholen in het primair onderwijs komt eerder meer geld beschikbaar om werkdruk aan te pakken. De PO-Raad heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee je nu zelf kunt berekenen hoeveel extra geld jouw school krijgt. Bereken hier hoeveel geld jouw school in...

Eerder meer geld voor verlagen werkdruk

Een jaar geleden hebben vakbonden, PO-raad en het kabinet het werkdrukakkoord afgesloten. Scholen in het primair onderwijs krijgen meer geld om de werkdruk te verlagen.

Help ons het Platform Werkdruk te verbeteren door de korte enquête in te vullen.