Stap 4. Evalueren

Wat heeft het opgeleverd?

Werkdruk kun je niet in één keer aanpakken. Het is een continu proces. Hoe houd je de vinger aan de pols? Met de evaluatietool kan jij kijken of je team op de goede weg is met de aanpak van werkdruk.

Aan de slag

In de vorige stap heb je samen met het team een plan opgesteld. Zijn de acties die jullie hebben geformuleerd uitgevoerd? En hadden deze acties het gewenste resultaat? Deze vragen ga je in deze stap samen beantwoorden. Evalueer samen wat er gedaan is en pas het plan hierop aan. Want werkdruk aanpakken is een continu proces.

Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen

Het is belangrijk dat je verantwoordt hoe jouw school de werkdrukmiddelen heeft ingezet. De deadline hiervoor is 1 juli 2019.

Tips & Tools

  • Evalueer niet alleen op de ‘harde’ resultaten als daling van het ziekteverzuim en let ook op ‘softe’ factoren die zich niet makkelijk in cijfers laten uitdrukken. Stel jezelf de volgende vragen:
    • Ervaar je steun van collega’s en leidinggevenden?
    • Heb je het gevoel de werkdruk zelf te kunnen beïnvloeden?
    • Is werkdruk bespreekbaar?

Wil je inzicht krijgen in de werkdruk op je school? Vul dan onze evaluatietool in en ontvang een handig overzicht:

Inspireren

Actueel

Blog: Benut het team bij aanpak van werkdruk

Natuurlijk zijn er veel werkgewoontes en vaardigheden die u zelf kunt oppakken om de werkdruk te verlagen en uw werkplezier te vergroten. Maar er zijn ook zaken waar u met elkaar in het team de schouders onder moet zetten.

Lees meer

Help ons het Platform Werkdruk te verbeteren door de korte enquête in te vullen.