Factsheet werkdruk

In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken. Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school. De Factsheet Werkdrukakkoord van het Arbeidsmarktplatform PO geeft meer informatie.

 

Heeft dit artikel geholpen?00