Het werkdrukonderzoek

De Algemene Onderwijsbond (AOb) deed onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat leraren structureel overwerken. Er is in de volle werkweek weinig ruimte voor scholing en innovatie. Ook wordt het contact met ouders en administratie als zwaar ervaren.

 

Heeft dit artikel geholpen?00