Infographic werkverdeling ’In gesprek op schoolniveau’

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft op verzoek van de sociale partners een infographic ontwikkeld. De infographic helpt bij de invulling van de afspraken uit de cao over werkverdeling. In acht stappen kunnen het schoolbestuur, de schoolleider en het team afspraken maken over de verdeling van het werk binnen de school.

Heeft dit artikel geholpen?00