Als jullie op school maatregelen hebben genomen tegen werkdruk, begint de evaluatie. Bij die stap bekijk je of alle geformuleerde acties volgens plan zijn uitgevoerd en of ze het gewenste resultaat hebben. Evalueer samen wat er gedaan is en pas het plan hierop aan. Want werkdruk aanpakken is een cyclisch proces.

Handreikingen en tools voor evaluatie

Na bijeenkomsten over stap 1 (Analyseren) en stap 2 (Bespreken) kun je nu ook een bijeenkomst bijwonen over stap 3 en 4 (Aanpakken en Evalueren). In stappensessie III krijg je handreikingen en tools om deze stappen uit te voeren in het team. Je denkt na over vragen als: Welke maatregelen hebben jullie uitgevoerd? Waar staan jullie nu? Wat werkt en wat kan nog beter? Je leert hoe je met het team oplossingen kunt bedenken en uitvoeren voor de aanpak van werkdruk. Ook leer je hoe je de aanpak kunt evalueren. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Inhoud

Nadat je hebt deelgenomen aan stappensessie III:

  • ben je op de hoogte van genomen maatregelen in het po voor aanpak werkdruk;
  • kun je terugblikken op de eerder genomen stappen;
  • weet je waar je op moet letten om een SMART werkplan werkdruk op te stellen;
  • kun je het werkplan werkdruk invullen;
  • ken je de evaluatiemeter en weet je hoe je die kunt gebruiken in het team;
  • weet je hoe je de besteding van de werkdrukgelden kunt verantwoorden en ken je het stappenplan daarvoor;
  • heb je een actielijst waarmee je meteen aan de slag kunt!

Datum en locatie

Stappensessie III ‘Evaluatie’ is op woensdag 10 april van 13.00 tot 16.00 uur in Eindhoven.
Meld je hier aan:

 

SchoolbestuurderHR adviseurSchoolleiderDocentAnders

Woensdag 10 april in Eindhoven van 13:00 – 16:00 uur

Wil je met meerdere personen komen? Vraag hun dan ook om dit formulier in te vullen.Delen via: