Over ons

De werkdruk binnen het primair onderwijs is hoog. Daarom investeert de sector in maatregelen om werkdruk te verminderen. In het werkdrukakkoord hebben de onderwijsvakbonden, de PO-Raad en het kabinet afgesproken dat scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld krijgen om werkdruk aan te pakken.

Online platform

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om de werkdruk in balans te houden of te brengen. Reden voor ons om een online platform te ontwikkelen met veel informatie, kennis, praktische hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden over het vinden van de juiste balans in werkdruk.

Dit platform is ontwikkeld door het Arbeidsmarktplatform PO.

Het Arbeidsmarktplatform PO is het platform van de werkgeversorganisatie (PO-raad) en de werknemersorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het haalt en brengt kennis en werkt vraaggestuurd. Het platform signaleert goede, liefst innovatieve initiatieven in de sector of daarbuiten, stimuleert, faciliteert en initieert op verzoek van de sector. Intensief contact met het onderwijsveld is het uitgangspunt. Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het PO en ondersteunt bij deze vraagstukken.

Over Platform Werkdruk

In het werkdrukakkoord van februari 2018 hebben de onderwijsvakbonden, de PO-Raad en het kabinet afgesproken dat scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld krijgen om werkdruk aan te pakken. Ze mogen zelf kiezen hoe ze dat extra geld besteden. Het Platform Werkdruk po is opgezet om scholen te ondersteunen in de aanpak van werkdruk. In het Platform Werkdruk zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: het Arbeidsmarktplatform PO, de PO-raad, PO in actie, de Algemene Vereniging Schoolleiders, de onderwijsvakbonden Aob, CNV en FNV en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Partners

Actueel

Pilot CNV Jongeren ‘Druk of Geluk?’ maakt werkdruk bespreekbaar

CNV Jongeren heeft met behulp van Instituut GAK de aanpak ‘Druk of geluk?’ ontwikkeld om werkdruk tegen te gaan. De aanpak richt zich op zowel werkgevers als werknemers met het doel werkstress en burn-outs op de werkvloer bespreekbaar te maken. Ook organisaties in de...

Bevlogenheid is besmettelijk

De huidige coronaperiode is een unieke situatie, die extra druk zet op docenten in het primair onderwijs. Toch is er veel kennis en onderzoek over werkdruk, waarmee je als schoolleider direct aan de slag kunt gaan. Vooral nu de scholen weer geleidelijk de deuren...

Werkdruk, een kwestie van disbalans

Voor de coronacrisis was de werkdruk in het onderwijs al hoog, nu komt de coronacrisis er nog eens bovenop. Eisen aan leraren zijn hoger dan ooit. Toch hoeven toenemende eisen niet per se negatief te zijn. Voor sommigen betekenen ze juist een extra uitdaging. Werkdruk...

Help ons het Platform Werkdruk te verbeteren door de korte enquête in te vullen.

Delen via: