Werkdrukakkoord

In het werkdrukakkoord hebben de onderwijsvakbonden, de PO-Raad en het kabinet afgesproken dat scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld krijgen om werkdruk aan te pakken. Op 9 februari 2018 is het akkoord bereikt.

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Leraren ervaren een te hoge werkdruk. Het werkdrukakkoord is er om de werkdruk in het primair onderwijs terug te dringen. De onderwijssector heeft zelf plannen gemaakt om werkdruk aan te pakken. Hierin staat ook hoe ze zorgen dat het geld optimaal besteed wordt.

Extra geld beschikbaar

In het werkdrukakkoord staat dat scholen in het primair onderwijs elk jaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Op de website van CNV onderwijs kun je berekenen hoeveel geld er voor jouw school beschikbaar is.

Infographic

De belangrijkste punten uit het werkdrukakkoord staan weergegeven in onderstaande infographic.

Scholen bepalen zelf hoe middelen worden ingezet

De oorzaak van werkdruk kan per school verschillen. Daarom kan voor elke school een andere methode om werkdruk aan te pakken effectief zijn. Schoolteams en schoolleiders bepalen daarom zelf hoe ze het geld gebruiken. Bijvoorbeeld door een extra leerkracht aan te nemen of door te investeren in ICT-oplossingen. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht op de besteding van het geld.

Meldpunt werkdruk

Scholen mogen dus zelf bepalen hoe ze het geld besteden. Is het besluitvormingsproces voor de extra middelen voor werkdruk op school niet goed gegaan? Dan kunt u terecht bij het meldpunt van sociale partners. Dit meldpunt is bereikbaar via: meldpunt@werkdrukpo.nl.

Delen via: